O Okulmu işletme davranış kurallarının temel özelliği tüm yaptığımız şirket uygulamalarında alınan ilgili kararlarda firmayı merkeze koyarak, sorumlu bir şekilde, bütünlük, güven, saygı, dürüstlük, takım çalışması ve şeffaflık içerisinde hareket etmek vardır.   Çalışma İlkeleri referans, önleyici ve yol gösterici bir araç olarak kullanılır, ve genelde yürürlükteki kanun ve düzenlemelerin öngördüğü standartlardan daha yüksektir.

Tüm şirket politikalarımız,  Çalışma İlkeleriTüzüğümüz’de ki maddeleri kapsamaktadır fakat onunla sınırlı olmayıp  işyeri davranış ve güvenliği, menkul kıymet ticareti, çevre koruma, sosyal sorumluluk ve yolsuzlukla mücadele tedbirlerinide içermektedir. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. 

 

Görüşler