Bizim KSS politikalarımız büyük oranda çalışan katkısı ile ve aşağıda ki kategorilerde geniş bir yelpazede ve yüksek standartlarda uygulanmaktadır: 

  • Çevresel Sürdürülebilirlik: Kapsadığı alanlar, geri dönüşüm, atık yönetimi, su yönetimi, yenilenebilir enerji kaynakları, yeniden kullanılabilir kaynakların kullanımı ve basılı kopyaları yerine dijital teknolojiyi kullanmak, vb.
  • Sosyal katılım: Bazı örnekler, yerel yardım kuruluşları için destek sağlamak, gönüllülük ve sosyal dayanışma, yerel etkinliklerde sponsorluk, yerel ekonomik gelişimi desteklemek, etik fuar katılımlarını desteklemek, vb. 
  • Etik Pazarlama Uygulamaları: Müşterilerimizi en yüksek değerde gözleriz ve saygı etik pazarlama uygulamalarına inanırız.

Keza, herhangi bir yatırımın ilk öncelikle ve en üst düzeyde en yakın sosyal çevremizin yaşam standardlarını yükseltmeyi amaçlamasının gerekliliğine inanırız.   Bu nedenle iş stratejileri:

  • Yalnızca girişimin yada başlatılan işin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamamalı, keza, mümkün olduğunca az dış yardım ya da destek gerektiren ilgili faaliyetleride içine alarak büyümeyi amaçlayan ölçeklenebilir doğal bir felsefe içermelidir.
  • Toplum, doğa ve iş arasında sinerjiyi olumlu etkileyerek, toplulukların birlikte büyümesine katkıda bulunmalı
  • Yaşadığımız toplumda açıklık ve bütünselliğe katkıda bulunarak, etik ve şeffaf stratejiler ile yürütülmeli 

O Okulmu United Nations’ Global Compact platform destekler ve katılımcı olmak için girişimde bulunmaktadır. O Okulmu, Birleşmiş milletlerin Ten Principles of UN’s Global Compact adlı insan hakları, işci hakları, doğanın  korunması, rüşvet ve yolsuzluğa  karşı olan prensiplerine sadıktır. 

 

Görüşler