Niçin yapıyoruz - Vizyonumuz neyi sağlayacak

Ülkemizde özel okulların sayısı, eğitim ihtiyacına karşılık vermek üzere hızla artmaktadır. Bu durum, aileler için, çok çeşitli ve kalitede çözüm seçenekleri sunarken, aynı zamanda seçim aşamasında karar vermede sıkıntılar yaratmaktadır. Aynı şekilde, okullar için, kendilerini doğru, açık ve farklılıklarını ortaya koyacak tarzda tanıtabilmelerinin önemi artmaktadır. Eğitim sektöründe ki gelişimi uzun süre gözlemledikten sonra,  ilgili konularda ihtiyaçları karşılamak üzere çözümler üretmek ve tüm paydaşların kalite ve etkileşim temelli gelişimlerine katkıda bulunmak için O Okulmu kurulmuştur. 

Nasıl yapıyoruz - O Okulmu’nun Temel Değerleri 
  • Duyarlılık. Okulların ve ailelerin ihtiyaçlarına  stratejik düşünme, planlama ve evrensel değerlere bağlı olarak çözüm üretme 
  • İşbirliği. Büyüme, ekonomik ve etkin gelişimi gerçekleştirmek ve verimliliği artırmak tüm paydaşlarla yakın bir ekip çalışması yapmak
  • Kalite. Ülkemizin eğitim sistemine pozitif olarak etkilemek ve eğitim kalitesini artırmaya katkıda bulunacak iletişim araçlarının geliştirilmesi sağlamak
  • Yenilikçilik. Herşeyi sorgulamak, çözüm ihtiyacı olan problemleri sürekli gözlemek, stratejik ortaklar ve paydaşlarla yakın bir iletişim içinde olmak ve çözümler üretmek
  • Büyüme. Büyümemiz, gelişimimiz ve yeni fırsatlar yaratmamızın, çalışanlarımız için çok önemli olduğunun farkındayız. Daha önemlisi, büyümeyi, ailelerin ve okulların hızla değişen ihtiyaçlarını yakından takip ederek, anlayarak ve yeni çözümler üreterek, hizmet ve ürünlerimizi çeşitlendirmeyi,  içerik ve kapsam olarak kaliteyi artırarak gerçekleştirmeyi istemekteyiz. 
Ne yapıyoruz - O Okulmu’nun Misyonu

Okullar ile ilgili bilgileri organize etmek,  heryerden bu bilgileri erişebilir kılmak ve ailelerin görüşlerini paylaşabildiği platformlarda, ilgili bilgilerin kullanılabilirliğini ve yararını artırmaktır. 

İnançlarımız - Sorumluluğumuz

O Okulmu'nun, vizyon ve misyonunda belirlediği amaçlar doğrultusunda hizmetler verme sorumluğunun bilincindedir. Tüm tarafları dinleyerek, çözümlerini zenginleştirmek, hizmetlerde ki kaliteyi artırmak ve taraflar arasında iletişimi artırarak, birbirleri ile ilgili görüş ve beklentilerinin bilinmesini istemekteyiz.O Okulmu, bu amaçla, geliştirilen bir platform olarak sürdürülebilir hizmetler vermeyi kendi sorumluluğu olarak kabul etmektedir.

Görüşler