JALE TEZER ANADOLU VE FEN LİSESİ

Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi

Özel üye Popüler
 
0.0
 
4.6 (1)
3120   0   11   3

JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU VE FEN LİSESİ

                                                       9,10,11 ve 12. SINIF UYGULAMALARI

 

EĞİTİM PROGRAMI

 • Okulumuzda 6 gün eğitim verilmektedir.
 • Eğitim programımız, öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duyusal ve dil alanında geliştirmelerini sağlamaktadır.
 •  İlave programa ihtiyaç duymaz.
 • Öğrencilerimizin takibi; okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, ölçme ve değerlendirme servisi yetkilileri ve öğretmenlerimiz tarafından titizlikle yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri internetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla takip edilebilir.
 • Derslere geç kalma ve devamsızlık durumu 1.ders saati içerisinde veliye bildirilir.
 • Öğrencilerimize okullar açılmadan bir hafta önce, yoğun program düzenlenir. Bu programda, müfredat sırasına göre konular işlenmeye başlanır. ( 09.00 – 13.00 saatleri arasında)

 

SINIFLAR VE İÇ YAPI

 • Bire bir eğitim ve bire bir ilginin en iyi şekilde sağlandığı " Butik Okul" prensibiyle hizmet veren okulumuzda sınıflar ortalama 20 kişiliktir.
 • Sınıflarımız, öğrencilerimize ders takibi için gerekli olan odaklanmayı sağlayacak şekilde, modern bir yapıda dizayn edilmiştir.
 • Sınıflarımız internet, projeksiyon ve dizüstü bilgisayar donanımı olan akıllı sınıftır. İnteraktif eğitim için hazırlanmış olan bu yapıda eğitim CD’leri de eğitim – öğretimin kalıcılığını artırmak amacıyla kullanılmaktadır.
 • Akıllı sınıflar olarak nitelendirdiğimiz sistemimizde öğrenci, öğretim sırasında bilgiye hızla ulaşılabilir; hazırlanan görsel materyaller ile hızla ulaşılan bilgi, öğrencinin zihninde kalıcı hale getirilir ve eğitimin kalitesi arttırılır.
 • Kimya, fizik ve biyoloji laboratuvarları, öğrencilerin temel eğitim programları için gerekli olan uygulamaları ve bilimsel araştırma projelerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak şekilde ileri teknoloji ile donatılmıştır.
 • Eğitimde “kontrol” en önemli ilkelerimizden biridir. Okul binamız, kontrolü olanaksız kılan kör noktaların bulunmaması için projelendirilmiş olup oluşabilecek sorunları gidermek için tüm güvenlik sistemlerine sahiptir.
 • Sınavlarda “%100 başarı” ilkesi ile eğitim veren okulumuzda YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalar 9.sınıftan itibaren başlar. Türk edebiyatı, Dil ve Anlatım, Matematik, Geometri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya ders saatleri arttırılmıştır. Her gün saat 16.00-18.00 arasında “Üniversiteye Hazırlık Programı” öğrencilerimize ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimize,  ihtiyaç duydukları her an ücretsiz olarak özel ders takviyesi yapılmaktadır.
 • Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda öğrencimiz takviye bir programa ihtiyaç duymayacaktır.

      

İNGİLİZCE

 • Yabancı ve Türk öğretmenler tarafından uygulanan İngilizce ve Fransızca Programı öğrencilerimizin yabancı dili en iyi biçimde kullanmaları esası üzerine düzenlenmiştir.
 • Okulumuzda uygulanan İngilizce programı öğrencilerimizin TOEFL sınavlarında başarılı olup sertifika almaları için özel olarak programlanmaktadır.

 

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

 • Anadolu Lisemizde, MEB tarafından belirlenen haftalık ders saatlerinin üzerinde ders yapılmaktadır.
 • Bu ders saatlerine ilave olarak;
 • 9.sınıflarda; hafta içi 10 saat problem çözme ve zorunlu  etüt saatleri ile ihtiyacı olan öğrencilere,cumartesi sabah(9.00-13.00) 5 saat ek ders verilir.
 • 10.sınıflarda; hafta içi 5 ders saati etüt ve konu tekrarı ile cumartesi sabahı (09.00-13.00) 5 saat ek ders verilir.Ayrıca ihtiyacı olan öğrencilere ,cumartesi öğleden sonra etüt programı uygulanır.
 • 11.sınıflarda; hafta içi 10 saat soru sorma ve soru çözme saatleri ile cumartesi 5 saat ek ders verilir. 
 • 12.sınıflarda; hafta içi 10 saat soru sorma ve soru çözme saatleri ile cumartesi 7 saat ek ders verilir. 
 • Bire bir etüt saatlerinde ,öğrencilerin talepleri doğrultusunda,öğrencilerin anlamadığı konular,özel ders kalitesinde profesyonel öğretmenlerimiz tarafından anlatılmaktadır.
 • Üniversiteye Hazırlık Programı’nda; tüm dersler için kurumumuzun dökümanları( konu modülleri,yaprak testler,deneme sınavları,aylık ödevler,soru bankası vb),konu anlatımlı kitaplar ve soru bankaları öğrencilerimize ücretsiz olarak verilir ve uygulanır.

 

MENTOR ÖĞRETMENLİK SİSTEMİ

 • Okulumuzda her öğrenci bir mentor öğretmen takip eder.
 • Mentor öğretmen öğrencinin ders notlarından, arkadaşlık ilişkilerine; verimli ders çalışma yöntemlerinden, devamsızlığına kadar her şeyiyle yakından ilgilenir ve öğrencimiz hakkında bir dosya tutar
 • Öğrenci ve veli ihtiyaç duyduğunda cep telefonundan mentor öğretmenine rahatlıkla ulaşabilir.
 • Her hafta öğrencimiz mentor öğretmeni ile 1 saat görüşür,paylaşımda bulunur,öğrenci mentor öğretmen tarafından yönlendirilir.

 

ÖDEV POLİTİKASI

 • Öğrencilerimize her dersten ödev verilir ve ödev kontrolü aynı hafta yapılır. Ödevlerini yapmayan öğrencilerimizin velileri SMS yoluyla bilgilendirilir ve yapılmayan ödevler etüt saatlerinde öğrencilere yaptırılır.
 • Verimli ve etkili ders çalışmaya yöntemleri kapsamında öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders çalışma programları, konu tekrarı amaçlı çalışma prensiplerinin yerleşmesine yardımcı olur.
 • Öğrencilerimiz sadece verilen ödevleri yapmakla yetinmeyerek bol test çözümü, bol sınav alıştırması, kitap okuma alışkanlığı gibi çalışmalarla kendisine maksimum fayda sağlamayı öğrenir.
 • Bilimsel düşünme yollarını keşfetme, araştırma yağma, analiz ve sentez yeteneğini arttırmakamaçlı kişisel gelişime destek olacak proje ödevleri verilir. Bu projelerin hazırlanmasında öğrencilerimize öğretmenlerimiz rehberlik eder.
 • Derste işlenen konunun kavratılmasına günlük ödevler,
 • Hafta içi işlenen konuları tamamlamaya ve öğrenilen bilgileri uygulmaya yönelik hafta sonu ödevleri,
 • Her ünite sonunda, konunun bütünüyle çalışılması ve daha iyi kavranması için ünite sonu ödevleri,
 • Her bir konu bitiminde quiz yapılır.
 • Hafta sonu programlarında ve etütlerde yaz tatili için okunacak kitap listeleri ve yaz ödev kitapçıkları verilir.
 • Hafta sonu programlarında ve etütlerde verilen ödevler mutlaka kontrol edilir. Yapamadıkları veya yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde öğrencilere tamamlatılır.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Rehberlik Servisimiz;

 • Öğrencilerin kendilerini, yetenek ve kapasitelerini tanımlarına yardımcı olur.
 • İlgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda kendisini geliştirmesi ve meslek sahibi olmasını destekler.
 • Duygusal, zihinsel ve fiziksel alanlarda sağlıklı bir kişilik geliştirmesi ve kişisel sorunları çözme konusunda alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olur.
 • Grup rehberliği, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarına da yoğunlaşır.

Bireysel Rehberlik ile;

 • Öğrencinin kendisiyle ya da başkasıyla yaşadığı zorluklar karşısında çözüm oluşturması, öğrencinin problemlerini analiz etmesi, ihtiyaç duyduğu konularda bilgi toplaması, problemlerine en iyi çözümü bulması amaçlanır.

Grup Rehberliği ile;

 • Öğrencilere arkadaşlık ilişkileri ve sağlıklı iletişim becerileri, öfke kontrolü, ergenlik dönemi özellikleri, etkili ders çalışma stratejileri, sınav sistemleri ve taktikleri, sınav kaygısyla baş etme gibi konularda bilgiler verilir.
 • Öğrencileri daha yakından tanımak ve öğrencilere etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için, test ve envanterler uygulanır. Bu testlerin sonuçları, gizlilik esasına bağlı kalınarak, gerektiğinde öğrenci, öğretmen ve veli ile paylaşılır.

Eğitsel Rehberlik ile;

 • Öğrencilerin okuldaki yazılı ve deneme sınavları kapsamında akademik başarıları takip edilerek çizgi altında kalan öğrenicilere eksiklerinin nelerden kaynaklandığı, nasıl giderileceği konularında destek verilir.
 • Öğrencilerimize düzenli olarak haftalık veya aylık ders çalışma programları hazırlanır.

 Mesleki Rehberlik ile;

 • Öğrencilerin kendi yetenek ve ihtiyaçlarını tanıyarak en doğru tercihin yapılması amaçlanmakta, her ay yapılan “Meslek ve Üniversite Tanıtma Günleri” ile üniversiteler, bölümler, meslekler, iş alanları, iş hayatı ve çalışma disiplini hakkında detaylı olarak bilgilenmeleri amaçlanmaktadır.
 • Velilere Rehberlik PDR ile; sağlıklı ruhsal gelişime sahip bireylerin yetiştirilmesinde ebeveyn-çocuk iletişimine önem verilir. Öğrencinin eğitim-öğretim ile ilgili her konuda veli desteği önemsenir ve okul-aile-öğrenci koordinasyonunun güçlü tutulması amaçlanır.
 • JAK Eğitim Programı ile 9.sınıfta kamusal ve özel bir çok uzman firmada staj yapma olanağı sağlanır. Öğrenciler en sağlıklı şekilde hedef belirlemeyi ve bu hedefe ulaşmayı öğrenir.

Haberler

Duyurular

Mayıs 03, 2016
176 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Özel Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi Kültür Edebiyat ve Tiyatro Kulübü öğrencileri olarak 15 Nisan 2016 Cuma akşamı okulumuz Cüneyt Gökçer Konferans Salonu’nda Turgut ÖZAKMAN’ın “Resimli Osmanlı Tarihi” adlı müzikli komedisi ile bir yıllık emeğimizi sergiledik. Öğrencilerimizin performansının tam not aldığı gecede yöneticilerimiz, velilerimiz, öğrencilerimiz ve mezunlarımız bizleri yalnız bırakmadı. Sahnelenen tiyatro oyununda öğrencilerin başarısı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık iki saat süren tiyatro oyunumuzda konuklarımızı yüzlerinde gülümseme ile uğurladık.
Mayıs 03, 2016
134 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Özel Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri 21-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen EUROSIMA 2016 konferansına katılmışlardır. Uluslararası nitelik taşıyan EUROSIMA 2016 etkinliğine katılan öğrencilerimiz iletişim dili olarak kabul edilen İngilizceyi etkin olarak kullanma şansının yanısıra; sosyal, kültürel, ekonomik,siyasi ve güncel konularda İngilizceyi içerisinde yeraldıkları sosyal çevreyle iletişime ve etkileşime geçmek için kullanma şansını elde etmişlerdir. Özel Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi olarak öğrencilerimizin bu alandaki başarılarıyla GURUR duyuyoruz...

Başarılar/Ödüller

Mayıs 03, 2016
137 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
19-22 Ocak tarihleri arasında Bilkent Üniversitesi'nde gerçekleştirilen MUNBU 2016 (MODEL UNITED NATIONS) öğrencilerimizinde katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Özel Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi olarak dünya standartlarında verdiğimiz yabancı dillerde ki başarımızı yeni bir ödülle daha belgelendirdik; 9. Sınıf öğrencilerimizden Mert Dinar "Rookie Award" ödülünü ve 10. sınıflardan Ayşegül Kara "Outstanding Delegate" ödülünü kazanmışlardır. Başta Mert Dinar ve Ayşegül Kara olmak üzere diğer tüm katılımcı öğrencilerimizi yürekten kutluyoruz.
Mayıs 03, 2016
123 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Her yıl mezun ettiği her öğrenciyi en yüksek hedefine taşıyan Jale Tezer Eğitim Kurumları, LYS 2015 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME toplu başarı tablolarını gururla sizlere sunar.
Mayıs 03, 2016
107 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Proje Yönetimlerindeki yetkinliklerini katıldıkları her yarışmayı dereceyle tamamlayarak ortaya koyan Jale Tezer Koleji öğrencileri uluslararası bir derece daha elde etti.
Mayıs 03, 2016
102 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Okulumuz Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Dinar 13.12.2015 tarihinde İstanbul Koç Üniversitesi'nde düzenlenen dans yarışmasında Kulüpler Arası Sıralama Yarışmasında Latin danslarında 3. Standard danslarda 1. olmuştur. Ulusal Sıralama Yarışmalarında Latin danslarında 4. Standart danslarda ise 2. olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Mayıs 03, 2016
98 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
LYS 2015'TE TÜRKİYE'NİN İLK 150 DERECESİNİN 26'SI JALE TEZER'DEN
Mayıs 03, 2016
97 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
YGS 2016'DA JALE TEZER LİSELERİ BAŞARIYLA BULUŞTU
Mayıs 03, 2016
94 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
TÜBİTAK 46.ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI İÇ ANADOLU BÖLGE FİNALİNDE "TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI " ALANINDA OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ TUĞBA KOCAELİ VE ZEYNEP AYLİN ERTÜRK BÜYÜK BİR BAŞARI GÖSTEREREK BÖLGE ÜÇÜNCÜSÜ OLMUŞLARDIR. ÖĞRETMENLERİMİZİ VE ÖĞRENCİLERİMİZİ KUTLARIZ.

Basından seçmeler

Mayıs 03, 2016
112 visits
Submitted on: Mayıs 03, 2016
Özel Jale Tezer Anadolu ve Fen Lisesi 9.sınıf öğrencileri ile 26.04.2016 Salı günü Türk Hava Kurumu Müzesine gezimizi gerçekleştirdik. Gezide öğrencilerimiz F-104 Phantom, F-100, F-5, Mig-19, Mig-17, DC-3 gibi birçok kargo, jet ve savaş uçağını yakından inceleme imkanı buldular. Ayrıca bir çok uçak maketine binerek farklı deneyimler yaşayan öğrencilerimiz, bu gezi sayesinde geçmişte ve günümüzde kullanılan uçakların çalışma prensipleri hakkında bilgi sahibi oldular.
Jale Tezer Koleji Basketbol Salonu
JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU LİSESİ LİSESİ
JALE TEZER KOLEJİ FEN LİSESİ
JALE TEZER KOLEJİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU
JALE TEZER KOLEJİ ANADOLU VE FEN LİSESİ EDEBİYAT SOKAĞI
BASKETBOL SALONUMUZ
LABORATUVARIMIZ
JTK CÜNEYT GÖKÇER KONFERANS SALONU

Okul kategorisi

Kategori
Lise

Konum

İlçe
Semt
Gaziosmanpaşa
Posta kodu
06700

Adres

Adres
Aşıkpaşa, Açın Cd. No:7,

İletişim

Aranacak
Onur Demirtürk
Telefon
0312 447 49 49

Kurucu/Sahibi

Kurucu/Sahibi
Jale Tezer
Hakkında bilgi
Eğitim alanında marka olmayı başarmış idealist bir eğitimci ve kitap yazarının sadece eğitime adadığı 50 yıllık emeğinin ürünüdür. Dershanecilikte on binlerce öğrenciye başarının kapsını açan ve açmakta olan eğitimcinin kalabalık okulların aksine butik olarak planladığı; öğrencilerinin servislerde çok vakit geçirmemeleri için şehrin göbeğinde, Ankara’nın en iyi semtlerinden biri olan G.O.P‘ta projelendirdiği ve “butik okul ilkesiyle” hizmete açtığı Jale Tezer Koleji Montessori Okulu 1997 – 1998 eğitim yılında faaliyete başlamıştır.

Okul bilgisi

Kuruluş yılı
Nisan 20, 1997
Sınıf mevcudu
20
Okula kabulde dil yeterlilik düzeyi
Giriş sınavı var
Özel Eğitim Sınıfı
-
Üstün yetenek sınıfı
-
Burs veriyor
Evet
Yatılı seçeneği
Hayır

Okul bilgisi II

Fen lisesi
Var
Kodlama dersi
Yok
STEM eğitimi
Proje eğitimi
Var

Yurt İçi Üniversiteye Giris Başarısı

Burslu üniversite kazanan öğrencilerin oranı (%)
100
Açıklama
Jale Tezer Anadolu Lisesi olarak, her yıl mezun ettiğimiz öğrencilerimizin %98'i üniversiteyi kazanırken, Fen lisesinde başarı oranımız %100 dür.

Eğitimi destek programları

Programlar
 • 9,10 ve 11 Sınıf derslerinin tekrarı
 • Akademik gelişimi izleme sınavları
 • Düzey belirleme sınavları
 • Konu tarama sınavları
 • Konu tarama testleri
 • LYS/YGS Deneme sınavları
 • Sınav içereği desteği
 • Tatil çalışma notları
 • Test tekniği desteği
Açıklama
-

Rehberlik hizmetleri

Hizmetler
 • Çalışma araçları becerisi geliştirme
 • Çalışma metodları gelişimi
 • Düşünme gelişimi
 • Kişisel gelişim
 • Oyunlu beceri geliştirme
 • Sosyal sorumluluk gelişimi
 • Sosyal ve yaşam becerileri geliştirme
Açıklama
-

Eğitim verilen yabancı diller

Diller
 • -
 • English
 • French
Açıklama
-

Bilimsel ve Kültürel programlar

Programlar
 • MUN - Model United Nations
 • Yurt dışı yaz okulları
 • Yurtdışı değişim programları
Açıklama
-

Uygulanan akreditasyonlar

Akreditasyon
 • -
 • International Baccalaureate Diploma Programme (IB)
 • TEDx
Açıklama
-

Proje çalışmaları

Çalışmalar
 • Matematik olimpiyatları
 • MUN/TIMUN
 • Sosyal sorumluluk projeleri
Açıklama
-

Kulüpler

Kulüpler
 • Atletizm
 • Basketbol
 • Eskrim
 • Gezi
 • Görsel sanatlar
 • Halk dansları
 • İngilizce drama
 • İzcilik
 • Müzik
 • Okul orkestrası-bando
 • Santranç
 • Sinema
 • Tiyatro
 • Voleybol
 • Yüzme

Bina-Tesis özellikleri

Özellikleri
 • Akıllı tahta kullanımı
 • Basketboll sahası
 • Bilişim laboratuvarı
 • Çeşitli sosyal aktivite merkezi
 • Fen & Teknoloji labs
 • Görsel sanatlar labs
 • Kafeterya
 • Kapalı spor salonu
 • Konferans, konser, tiyatro salonu
 • Okul bandosu
 • Oyun parkı
 • Oyun salonları
 • Sera
 • Sinema
 • Voleybol sahası
 • Yüme havuzu -kapalı
Tesis
-

Yıllık Ücretler

Okul
20,000-24,999TL
Yemek
2,000-2,999TL
Açıklama
Yemek ve servis ücretlerimiz her yılın haziran ayında anlaşmalı olduğumuz firmalar tarafından belirlenmektedir. Yukarıda yazan yemek ücreti tahmini olup, değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için: 0312 447 49 49 arayınız.
Swap Start/End

Üye Yorumları

1 reviews

Genel Puan 
 
4.6
Çağdaş ve bilimsel bir eğitim felsefesi var mı 
 
5.0  (1)
Ölçümlenen pratik uygulamalar felsefeyi destekliyor mu 
 
5.0  (1)
Öğretmen kalitesi (deneyim) felsefeyi destekliyormu 
 
4.5  (1)
Yönetici, öğretmen ve çalışan tutum ve davranışı felsefeyi destekliyormu 
 
4.5  (1)
Öğrenciler için sağlıklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri var mı 
 
4.5  (1)
Öğrencilerin sağlıklı kişisel gelişim dosyaları tutuluyor mu 
 
4.5  (1)
Etkin yabancı dil eğitimi varmı 
 
4.5  (1)
Eğitimde etkin teknoloji kullanımı varmı 
 
4.5  (1)
Okulda sağlık ve temizlik nasıl 
 
4.5  (1)
Okul tesis kalitesi nasıl 
 
4.5  (1)
Alınan eğitim okul ücretlerini hak ediyormu 
 
4.5  (1)
Yemeklerin kalitesi ve yemek ücretleri nasıl 
 
4.5  (1)
Spor tesisleri kalitesi nasıl 
 
4.0  (1)
Okul servisi kalitesi güvenilirmi ve servis ağı yeterlimi 
 
4.5  (1)
Yorum yapmak için kayıt olun yada yapın.
Lise
(Updated: Mayıs 04, 2016)
Genel Puan 
 
4.6
Çağdaş ve bilimsel bir eğitim felsefesi var mı 
 
5.0
Ölçümlenen pratik uygulamalar felsefeyi destekliyor mu 
 
5.0
Öğretmen kalitesi (deneyim) felsefeyi destekliyor mu 
 
4.5
Yönetici, öğretmen ve çalışan tutum ve davranışı felsefeyi destekliyor mu 
 
4.5
Öğrenciler için sağlıklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri var mı 
 
4.5
Öğrencilerin sağlıklı kişisel gelişim dosyaları tutuluyor mu 
 
4.5
Etkin yabancı dil eğitimi varmı 
 
4.5
Eğitimde etkin teknoloji kullanımı varmı 
 
4.5
Okulda sağlık ve temizlik nasıl 
 
4.5
Okul tesis kalitesi nasıl 
 
4.5
Alınan eğitim okul ücretlerini hak ediyormu 
 
4.5
Yemeklerin kalitesi ve yemek ücretleri nasıl 
 
4.5
Spor tesisleri kalitesi nasıl 
 
4.0
Okul servisi kalitesi güvenilirmi ve servis ağı yeterlimi 
 
4.5
-